02/03/2021 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 01

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/02/2006 05:48

 

Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!
Cùng nhau chia cách mấy năm tròn.
Bên trời góc biển[1] lơi chim cá[2].
Dạn gió dày sương tủi nước non.
Mộng điệp[3] khéo vì ai lẽo đẽo.
Hồn quyên[4] luống để thiếp thon von.
Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm.
Muôn dặm xa xa mắt đã mòn.
Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.

Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Do chữ “thiên nhai hải giác” dịch ra.
[2] Là thơ từ gởi không được thường, như sợi dây không săn, cứ lơi ra. Người xưa thường dùng chữ “nhạn” là chim nhạn, chữ “lý” là cá chép mà nói về việc thơ từ, tin tức. Truyện Kiều có câu “Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm”.
[3] Trang Chu chiêm bao thấy mình hoá làm con bươm bướm “hồ điệp”.
[4] Vua Thục Đế chết hoá làm con quốc “đỗ quyên”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 01