13/07/2024 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về cuốc đất trồng cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:00

 

Anh về cuốc đất trồng cau,
Cho em trồng ghé cây trầu một bên.
Mai sau trầu nọ lớn lên,
Cau kia ra trái làm nên cửa nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về cuốc đất trồng cau