18/09/2020 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về cuốc đất trồng cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:00

 

Anh về cuốc đất trồng cau,
Cho em trồng ghé cây trầu một bên.
Mai sau trầu nọ lớn lên,
Cau kia ra trái làm nên cửa nhà.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về cuốc đất trồng cau