29/09/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Độc Tú tự

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 19/04/2017 10:15

 

Phiên âm

Chú bát Bút phong viên luyến tịch
Công thư thạch thất đẩu như bàn
Việt sơn do tại Việt thành tại
Thả bối huân phong ý bách khan

Dịch nghĩa

Núi Bút chỉ có tiếng tụng kinh xếp bát, đàn vượn ưa tĩnh mịch
Tập viết trong hang đá nét chữ như thấm lạnh
Núi Việt còn đây thành Việt đó
Ngoảnh lưng về hướng gió nam dựa cây bách mà xem

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vượn im, núi Bút tiếng kinh chiều
Tập viết trong hang chữ lạnh theo
Núi Việt còn đây thành Việt đó
Hướng Nam gió thổi dạ nao nao
Núi Độc Tú còn có tên là núi Thảo Bút.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Độc Tú tự