02/07/2022 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ đăng Tam Bình sơn
夏登三屏山

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2016 14:40

 

Nguyên tác

早夏雨初收,
短筇攀屼崒。
洞雲無古今,
岩花相歲月。
升嶺且三休,
下坡如九折。
頑骨慚未堅,
那得似山骨。

Phiên âm

Tảo hạ vũ sơ thu,
Đoản cung phan ngột tốt.
Động vân vô cổ kim,
Nham hoa tương tuế nguyệt.
Thăng lĩnh thả tam hưu,
Há pha như cửu chiết.
Ngoan cốt tàm vị kiên,
Na đắc tự sơn cốt[1].

Dịch nghĩa

Cơn mưa đầu mùa hè vừa dứt
Cầm gậy vin lên núi
Mây trên động vẫn là muôn thuở
Hoa vách đá nở theo năm tháng
Lên đỉnh núi phải đến ba lần nghỉ
Xuống dốc như chín phần muốn ngã
Xương cốt thẹn rằng chẳng cứng
Sao có được như xương của núi

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đầu hạ mưa vừa dứt
Chống gậy trèo lên non
Mây muôn đời vẫn thế
Hoa hằng năm lại về
Lên núi ba lần nghỉ
Xuống núi chín lần chầy
Thẹn rằng xương chẳng cứng
Ước như xương núi đây
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013
[1] Ở đây phải hiểu theo hai nghĩa. Một là xương; hai là cốt cách, nghị lực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Hạ đăng Tam Bình sơn