01/07/2022 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu
折楊柳

Tác giả: Thôi Thực - 崔湜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 22:16

 

Nguyên tác

二月風光半,
三邊戍不還。
年華妾自惜,
楊柳爲君攀。
落絮縈衫袖,
垂條拂髻鬟。
那堪音信斷,
流涕望陽關。

Phiên âm

Nhị nguyệt phong quang bán,
Tam Biên thú bất hoàn.
Niên hoa thiếp tự tích,
Dương liễu vị quân phàn.
Lạc nhứ oanh sam tụ,
Thuỳ điều phất kế hoàn.
Na kham âm tín đoạn,
Lưu thế vọng Dương Quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng hai thiều quang đã nửa,
Tam Biên đi thú không về.
Tuổi hoa riêng em tiếc nhớ,
Cành dương bẻ tiễn năm xưa.
Nay tơ rụng bay đầy áo,
Tóc mây liễu phất đẩy đưa.
Không kham vì tin thư vắng,
Dương Quan lệ mấy cho vừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Thực » Chiết dương liễu