07/07/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
簡阮方亭其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2014 18:53

 

Nguyên tác

得喪關頭趁打開,
此生結習未須裁。
手中已捉維摩詰,
莫問吾心有往來。

Phiên âm

Đắc táng quan đầu sấn đả khai,
Thử sinh kết tập vị tu tài.
Thủ trung dĩ tróc Duy Ma Cật[1],
Mạc vấn ngô tâm hữu vãng lai.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cửa quan được, mất mở coi
Đời này thói cũ chưa đòi giảm đi
Duy Ma Cật, tóm rồi kia
Hỏi gì lòng tớ có khi đổi dời
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Phiên âm từ tiếng Phạn của Vimalakirti (nghĩa là Tịnh Danh), tên một đại cư sĩ cùng thời đức Phật. Vương Duy đời Đường lấy tự Ma Cật là từ tên của cư sĩ này để ví mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2