23/09/2020 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn ơi, ơi bạn vô đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2019 21:49

 

Bạn ơi, ơi bạn vô đây!
Tội chi đứng sáng ngoài đường,
Sương sa nhỏ xuống cảm thương hàn không ai.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bạn ơi, ơi bạn vô đây