22/01/2022 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu chương

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 29/04/2008 04:05

 

Có bên anh chấm hết đường vạch cỏ
Chữ trang tình lời tựa thuở đầu chương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đầu chương