22/09/2021 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi xa người

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 01:51

 

Xa chi xa dữ rứa người?
Cách non cách biển cách trời thương mong
Không gian nặng mối sầu chung
Người ở lại, kẻ theo chồng, xa xôi!

Đất trời còn lại chính tôi
Cõng bao thương nhớ lên đồi tụng kinh
Tôi ươm tiếng mõ lên xanh
Để muôn năm gõ cho mình mình thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Buổi xa người