21/10/2021 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngập ngừng

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 18:38

 

Muốn viết bài thơ nhỏ
tặng anh

Mà sao
ý tứ
cứ loanh quanh

Cứ thấy
ngập ngừng
câu nghiêng ngả

Cứ ợ
đường xa
lắm thác ghềnh
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Ngập ngừng