01/08/2021 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn cư sơ hạ ngọ thuỵ khởi kỳ 1
閒居初夏午睡起其一

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 01:04

 

Nguyên tác

梅子留酸軟齒牙,
芭蕉分綠與窗紗。
日長睡起無情思,
閒看兒童捉柳花。

Phiên âm

Mai tử lưu toan nhuyễn xỉ nha[1],
Ba tiêu phân lục dữ song sa.
Nhật trường thuỵ khởi vô tình tứ,
Nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa.

Dịch nghĩa

Mơ đọng lại vị chua mềm cả răng
Lá chuối hắt màu xanh vào rèm sa cửa sổ
Ngày dài ngủ dậy chẳng nghĩ ngợi gì
Nhàn xem bọn trẻ đuổi bắt hoa liễu bay

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vị chua mai đọng mềm răng yếu
Chuối biếc hắt màu nhuốm trướng the
Ngày dài ngủ dậy không sinh thú
Rỗi ngắm nhi đồng bắt liễu bay
Bài này thể hiện tâm tình nhàn tản thảnh thơi của nhà thơ khi đã về hưu nhàn. Hai câu sau miêu tả lòng mình và nét sinh hoạt ngày ngây thơ của trẻ nhỏ, kín đáo nêu lên tâm hồn theo đuổi cuộc sống tiến lên với sức sống đầy đủ của lớp trẻ.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
[1] Ăn của chua xong, có cảm giác như mềm răng ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Nhàn cư sơ hạ ngọ thuỵ khởi kỳ 1