01/02/2023 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Là nhân sư - thiên nhiên rất có thể”
“Природа — сфинкс. И тем она верней”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2009 01:24

 

Nguyên tác

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Bản dịch của Thuý Toàn

Là nhân sư - thiên nhiên rất có thể
Bằng thử thách của mình sẽ giết chết con người,
Bởi, có thể, từ ngọn nguồn khởi thuỷ
Nó nào đâu có thách đố ở đời.
Tháng 8 năm 1869
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Là nhân sư - thiên nhiên rất có thể”