25/03/2023 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 16/05/2010 08:56

 

Nguyên tác

珠簾捲起半參差,
借問從頭總不知。
涼思傍花紅弄影,
寒聲到竹翠低枝。
八牕塵世閒中遣,
一枕羲皇分外移。
卻笑雌雄分太別,
茫茫天地滅誰私。

Phiên âm

Châu liêm quyển khởi bán sâm si,
Tá vấn tùng đầu tổng bất tri.
Lương tứ bàng hoa hồng lộng ảnh,
Hàn thanh đáo trúc thuý đê chi.
Bát song trần thế[1] nhàn trung khiển,
Nhất chẩm Hy Hoàng[2] phận ngoại di.
Khước tiếu thư hùng[3] phân thái biệt,
Mang mang thiên địa diệt thuỳ ti (tư).

Dịch nghĩa

Rèm châu cuốn lên, nửa trông so le (vì gió thổi),
Hỏi gío từ đâu đến, tất cả mọi người đều không biết.
Tứ mát gần bên hoa, màu hồng giỡn bóng,
Tiếng lạnh đến với trúc, sắc biếc trĩu cành.
Tám song, trần thế đều được tiêu khiển trong cảnh nhàn,
Một gối, Hy Hoàng dời khỏi công việc triều đình,
Nực cười, thói đời chia trống mái một cách quá rõ rệt.
Trời đất mênh mông mờ mịt, ai đã suy cho đến cùng.

Bản dịch của Quách Tấn

Rèm châu nửa chốn bóng rung rinh,
Lui tới nào ai biết ngọn ngành.
Tình thoảng hiu hiu hoa lộng thắm,
Tiếng sao lành lạnh trúc quằn xanh.
Thanh nhàn chung thú song trần thế,
Phận vụ ngoài thân gối thái bình.
Cười bấy thói đời phân trống mái,
Chẳng suy trời đất rộng thinh thinh.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 156
[1] Tám hướng cửa sổ trong thế gian.
[2] Nằm ngủ một mình yên lành như thời Phục Hy Hoàng đế (ví với việc tác giả chức phận hèn mọn, công việc nhàn nhã, nên có thể hóng gió ngủ ngon).
[3] Trống mái, đực cái. Đối với gió, gọi Phong di tức là Dì gió (gió đàn bà), Phong bá (Thần gió) tức là Bác gió (gió đàn ông).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Phong