17/07/2024 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ đạo thi
悟道詩

Tác giả: Khắc Cần thiền sư - 克勤禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2009 03:49

 

Nguyên tác

金鴨香銷錦鏽幃,
笙歌叢裏醉扶歸。
少年一段風流事,
只許佳人獨自知。

Phiên âm

Kim áp hương tiêu cẩm tú vi,
Sinh ca tùng lý tuý phù quy.
Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự,
Chỉ hứa giai nhân độc tự tri.

Dịch nghĩa

Trong trướng gấm hương trong lò đã tắt lịm
Nơi vui ca dìu về say nghiêng ngả
Một thời trai trẻ phong lưu
Chỉ có ý trung nhân mới hiểu được (chàng)

Bản dịch của Song Tuyết

Lò hương trướng gấm lịm rồi
Nghiêng ngả say về dắt đôi
Niên thiếu phong lưu có thuở
Giai nhân chỉ một biết thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khắc Cần thiền sư » Ngộ đạo thi