02/04/2023 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh thương cối
詠蒼檜

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 22:00

 

Nguyên tác

西山老檜翠成圍,
樑棟人將大用期。
莫謂林泉終見屈,
蟠根已有蟄龍知。

Phiên âm

Nhất thiên minh nguyệt lộng song thanh,
Tối thị lương thần hảo cảnh tinh.
Lương nhập Tân Đình miên vị giác,
Bất tri nhật dĩ đáo song minh.

Dịch nghĩa

Thông già trên núi phía tây xanh tốt thành cụm,
Sắp đến lúc người dùng làm việc lớn: rường cột nhà.
Chớ bảo ở chốn suối rừng kết cục là bị ẩn khuất,
Gốc co cuộn đã có loài rồng nép dưới đất biết.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Núi tây thông cỗi tốt thành hàng,
Việc lớn, người toan dựng cột, rường.
Chớ bảo suối rừng đành ẩn khuất,
Gốc sâu, rồng nép biết tinh tường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Vịnh thương cối