26/09/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây trúc

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 02:53

 

Kì Viên[1] dưỡng dục nẻo sơ đông[2],
Dạn mặt đầu canh thuở gió rung.
Giá[3] chẳng xâm, hay tiết cứng,
Trăng những tỏ, biết lòng không[4].
Đài Vương tử[5] vắng, nhàn xoang phượng[6],
Chầm[7] Cát Pha thanh dễ hóa rồng[8].
Thiên hạ tri âm, hay[9] có mấy ?
Mai thì ngự sử[10], đại phu tùng[11].
[1] Cây trúc. (Bãi Kì Viên ở nước Vệ có nhiều trúc quí).
[2] Đầu đông.
[3] Lạnh.
[4] Trong sạch.
[5] Vương Hi Chi nhà Tấn, ở một khu đất rộng, chỗ nào cũng trồng trúc.
[6] Chơi khúc nhạc phượng (tiếng tiêu hay như phượng hót).
[7] Đầm.
[8] Phi Trường Phòng vào núi học đạo, khi trở về, sư phụ cho cái gậy bằng trúc và bảo cưỡi cái gậy này sẽ về đến nhà. Sau khi đã tới nhà, Phi Trường Phòng bỏ cái gậy ấy ở bãi Cát Pha, thì cái gậy hóa thành con rồng xanh.
[7] Đầm.
[9] Biết.
[11] Tần Thủy Hoàng lên núi Thái Sơn làm lễ phong thiên, nhờ ôm được cây thông, mới tránh khỏi cơn mưa to gió lớn, nhân đấy phong cho thông chức "ngũ đại phu".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cây trúc