02/06/2023 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý hoa âm
醉花陰

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:41

 

Nguyên tác

薄霧濃雲愁永晝,
瑞腦消金獸。
佳節又重陽,
玉枕紗廚,
半夜涼初透。

東籬把酒黃昏後,
有暗香盈袖。
莫道不消魂,
簾捲西風,
人比黃花瘦。

Phiên âm

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú,
Thuỵ não tiêu kim thú[1].
Giai tiết hựu trùng dương,
Ngọc chẩm sa trù,
Bán dạ lương sơ thấu.

Đông ly[2] bả tửu hoàng hôn hậu,
Hữu ám hương doanh tụ.
Mạc đạo bất tiêu hồn,
Liêm quyển tây phong,
Nhân tỷ hoàng hoa sấu.

Dịch nghĩa

Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt,
Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt.
Tiết trời tươi đẹp đúng dịp trùng dương,
Gối ngọc màn the,
Nửa đêm hơi lạnh len vào.

Bên bờ giậu phía đông, nâng ly sau buổi hoàng hôn,
Hương thầm đầy tay áo.
Chớ nói cảnh chẳng tiêu hồn,
Rèm cuốn gió tây,
Người so với hoa vàng còn mảnh mai hơn.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sương toả mây đùn sầu ủ rũ
Hương thoảng lò kim thú
Giai tiết lại trùng dương
Gối ngọc màn sa
Đêm khuya lạnh vừa thấu

Đông ly nâng chén hoàng hôn phủ
Tay áo hương trầm ủ
Đừng bảo chẳng tiêu hồn
Rèm cuốn tây phong
Người đọ hoa vàng võ
Theo Lang hoàn toả ký của Doãn Thế Trân, chồng Triệu Minh Thành của tác giả khen bài này là “tuyệt diệu hảo từ”, và quyết làm một bài khác theo cùng điệu Tuý hoa âm để sánh cùng. Sau suốt ba ngày đêm mất ăn mất ngủ, ông đã làm tới 15 bài khác, sau đó trộn với bài của Lý Thanh Chiếu rồi đem tất cả cho một người bạn là Lý Đức Phu và phân biệt cao thấp. Đức Phu xem kỹ rồi chỉ ra bài hay hơn cả, chính là bài này của Lý Thanh Chiếu.

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Trầm đốt trong lư hương.
[2] Chỉ hoa cúc trồng ở hàng rào. Ý từ thơ của Đào Tiềm: “Thái cúc đông ly hạ” 採菊東籬下.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Tuý hoa âm