04/12/2021 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 05
05

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 19/04/2008 22:45

 

Nguyên tác

A handful of dust could hide your signal when I did not know its meaning.
Now that I am wiser I read it in all that hid it before.
It is painted in petals of flowers; waves flash it from their foam; hills hold it high on their summits.
I had my face turned from you, therefore I read the letters awry and knew not their meaning.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Một chút cát bụi cũng có thể che tín hiệu của em khi anh không hiểu được ý nghĩa của nó.

Nhưng giờ đây anh đã khôn ngoan hơn, anh đọc được điều trước kia chưa biết.

Nó được tô màu trong những cánh hoa; sóng chiếu lấp lánh nó trong bọt nước; những ngọn đồi nâng cao nó trên đỉnh của chúng.

Trước kia, anh quay mặt khỏi em, vì thế anh đọc những bức thư xô lệch và không hiểu được ý nghĩa của chúng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 05