28/09/2022 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông tích huyết thì sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 17:18

 

Đàn ông tích huyết[1] thì sang,
Đàn bà tính huyết thì tan hoang cửa nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Máu ứ lại một nơi nào trên người (trong câu này chưa rõ máu ứ chỗ nào).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông tích huyết thì sang