08/08/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Mộng Si tiên sinh, tức ông Hiệu Thuyết, cửu nhật ký hoài nguyên vận
和夢癡先生即翁校說九日寄懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/01/2015 16:22

 

Nguyên tác

冥鴻獨戀紫芝霜,
雲際空勞彩鳳翔。
夢遶籬東粧素色,
情殷薊北吐新香。
離懷風雨三秋老,
無味琴樽五夜涼。
讀罷杜詩能弭瘧,
弭相思病不成方。

Phiên âm

Minh hồng[1] độc luyến tử chi[2] sương,
Vân tế không lao thải phượng tường.
Mộng nhiễu ly đông trang tố sắc,
Tình ân Kế Bắc[3] thổ tân hương.
Ly hoài phong vũ tam thu lão,
Vô vị cầm tôn ngũ dạ lương.
Ðộc bãi Ðỗ thi năng nhị ngược,
Nhị tương tư bịnh bất thành phương.

Dịch nghĩa

Người ở ẩn chỉ thích ngắm cành lan còn ướt sương mai
Phượng Hoàng chẳng bay lượn chốn trời mây làm gì nữa
Cứ mơ đến hàng giậu phía đông đang còn xanh màu cây
Mãi vương vấn đến cành mai mới nở ở Kế Bắc
Chia ly cũng đã hơn mấy mùa thu rồi
Rượu đàn cũng vô vị nhạt nhẽo suốt năm canh
Ðọc hết thơ họ Ðỗ có thể chữa được cơn sốt
Nhưng không chữa được bệnh tương tư

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vui ngắm cành lan đời ẩn sĩ
Phượng hoàng hết lượn chốn mây trôi
Rào đông mộng vướng xanh hàng cúc
Vị bắc tình vương chớm nụ mai
Mưa gió nhớ nhung đà mấy thuở
Rượu đàn nhạt nhẽo lạnh canh dài
Ngâm thơ Ðỗ Phủ qua cơn sốt
Ðem chữa tương tư bệnh chẳng thôi
Lời tự: "Tuần phủ Hà Tĩnh" 巡撫河靜 (Thơ làm trong thời kỳ làm tuần phủ Hà Tĩnh).

[1] Chim hồng bay cao, chỉ người ở ẩn.
[2] Một loại hoa lan.
[3] Chỉ chuyện nhớ bạn, sự đợi chờ nhớ nhung vì xa cách hai nơi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Mộng Si tiên sinh, tức ông Hiệu Thuyết, cửu nhật ký hoài nguyên vận