27/03/2023 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam nguyệt hối nhật tống khách
三月晦日送客

Tác giả: Thôi Lỗ - 崔櫓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 19:54

 

Nguyên tác

野酌亂無巡,
送君兼送春。
明年春色至,
莫作未歸人。

Phiên âm

Dã chước loạn vô tuần,
Tống quân kiêm tống xuân.
Minh niên xuân sắc chí,
Mạc tác vị quy nhân.

Dịch nghĩa

Uống rượu ngoài đồng không còn theo tuần tự nữa
Tiễn bạn mà cũng là tiễn xuân
Sang năm khi xuân về
Đừng có làm kẻ chưa trở lại

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liên miên rượu tiễn trao mời,
Tiễn Người tiễn cả một trời xuân đi.
Sang năm xuân sắc lại thì,
Đón xuân về nhớ cùng về với xuân.
Có nơi chép tác giả bài thơ này là Ung Dụ Chi 雍裕之.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Lỗ » Tam nguyệt hối nhật tống khách