01/10/2022 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thời tác kỳ 2
臨刑時作其二

Tác giả: Nguyễn Duy Hiệu - 阮維效

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2016 10:08

 

Nguyên tác

勤王誓與北南同,
無柰匡襄路未通。
萬古綱常無魏操,
百年心事有關公。
天書分已山河定,
地勢愁看草木窮。
寄語浮沉茲世者,
休將成敗論英雄。

Phiên âm

Cần vương thệ dữ Bắc Nam đồng,
Vô nại khuông tương lộ vị thông.
Vạn cổ cương thường vô Nguỵ Tháo,
Bách niên tâm sự hữu Quan công.
Thiên thư phận dĩ sơn hà định[1],
Địa thế sầu khan thảo mộc cùng.
Ký ngữ phù trầm tư thế giả,
Hưu tương thành bại luận anh hùng.

Dịch nghĩa

Chí cần vương thề cùng Nam Bắc một lòng
Khốn nỗi việc tôn phò đường đi lối lại còn chưa trót lọt
Muôn thuở cương thường không coi có giặc Tháo
Trăm năm tâm sự chỉ có Quan công
Non sông này sách trời đã định rõ
Trông đất nước buồn thấy cỏ cây cũng gặp vận cùng
Gửi lời nhắn những kẻ theo đời chìm nổi
Đừng đem việc thành bại mà bàn luận anh hùng

Bản dịch của Chu Thiên

Cần vương Nam Bắc một lòng chung,
Khốn nỗi tôn phò lối chửa thông.
Muôn thuở cương thường không Nguỵ Tháo,
Trăm năm tâm sự có Quan công.
Non sông chia rõ do trời định,
Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng.
Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá,
Chớ đem thành bại luận anh hùng.
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt viết: "Tiệt nhiên định phận tại thiên thư" (Núi sông bờ cõi nước Nam đã vạch định rõ ràng ở trong sách trời). Tác giả phỏng theo ý thơ này mà viết như trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy Hiệu » Lâm hình thời tác kỳ 2