22/09/2020 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em toan tát bể cấy cần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:11

 

Em toan tát bể cấy cần,
Em toan đánh trúc trồng sân nhà chàng.
Vì đâu duyên phận lỡ làng,
Để cho cành bạc lá vàng xa nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em toan tát bể cấy cần