22/01/2021 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng cười

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 16/03/2012 18:13

 

Em cười vỡ mật tan tim
Vì em nhìn thấy anh điên tận cùng
Tận cùng ngất lạnh mù khơi
Thì điên cuồng chính là chơi phi thường
Phi thường chính cuộc chơi suông
Chơi mà chẳng biết ngọn nguồn từ đâu
Dặm khuya heo hút ngàn dâu
Anh ngồi tựa gốc tang du một lần
Nhớ em cười ngất thanh tân
Thần tiên vô tận thành thân vô cùng
Thuyền quyên thêu dệt tấm nhung
Cho đời thục nữ thành thân cho người
Mười lăm năm chuyển động trời
Bao nhiêu lần bấy bùi ngùi bấy bao
Bấy nhiêu bất tận nghẹn ngào
Quan san bất tuyệt thao thao nghìn trùng
Nghìn trùng mây trắng rải tung
Non xanh gieo rắc tình chung bốn mùa
Em đừng tính thiệt tính thua
Tan tim vỡ mật là vua tiếng cười
Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tiếng cười