04/12/2021 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi Gia Long bài 2

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:16

 

Nước thời không có, có vua chi?
Có cũng như không chả ích gì!
Người vét đinh điền còn bạch địa[1],
Ta khoe dụ chỉ tự đan trì[2].
Cấp tiền nguyệt bổng[3] vinh nào có?
Ăn của quan trường tệ lắm ri!
Thọ lắm lại càng thêm nhục lắm.
Nhỏ cu li, lớn cũng cu li.
Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 11, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
[1] Người (tức Pháp) đánh thuế nặng quá, nông dân phải bỏ ruộng hoang.
[2] Ta (tức Khải Định) ban chỉ dụ từ thềm son (chỗ vua ở).
[3] Khải Định được Pháp cấp cho mỗi tháng một vạn đồng..

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Hỏi Gia Long bài 2