06/06/2023 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh kỳ có nhớ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/07/2021 14:30

 

Buồn buồn giọng mẹ đưa nôi,
nửa cho tôi, nửa cho người, người ơi!
Ra đi đã mấy tháng rồi,
kinh kỳ có nhớ ai ngồi ru con?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Kinh kỳ có nhớ