25/10/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng hư lắm

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/01/2010 20:08

 

Trăng theo em
Từ trong sân
Em ra vườn
Trăng ra vườn
Em ra ngõ
Em sang chú
Trăng cũng theo
Em xuống ao
Trăng đứng ngó
Ngó qua lá
Ngó qua cành
Em đi nhanh
Trăng đi nhanh
Em bước chậm
Trăng cũng chậm
Trăng là bạn
Bạn rất thân
Hoan hô trăng
Luôn gần bạn
Hôm ba mươi
Rất tối trời
Em đi học
Sang nhà bạn
Trăng không theo
Em xuống ao
Trăng không ngó
Em ra ngõ
Trăng đi đâu
Nấp chỗ nào
Tìm chẳng thấy
Hẳn ngại tối
Trăng không ra
Trăng ở nhà
Đi ngủ sớm
Trăng đã lớn
Mà còn lười
Bỏ bạn rồi!
Trăng hư lắm!
Trăng hư lắm!
Nguồn: Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Trăng hư lắm