16/06/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật ngộ vũ kỳ 1
九日遇雨其一

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 21:44

 

Nguyên tác

萬里驚飆朔氣深,
江城蕭索晝陰陰。
誰憐不得登山去,
可惜寒芳色似金。

Phiên âm

Vạn lý kinh tiêu sóc khí thâm,
Giang thành tiêu sách trú âm âm.
Thuỳ liên bất đắc đăng sơn khứ,
Khả tích hàn phương sắc tự kim.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió bắc ầm ầm muôn dặm xa,
Thành sông hiu hắt sớm nhạt nhoà.
Ai thương không được đăng cao nữa,
Đáng tiếc cúc vàng hương vẫn đưa.
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Cửu nhật ngộ vũ kỳ 1