31/01/2023 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuồng đời

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 08/01/2021 13:49

 

Cũng mang mũ áo cân đai
Mấy phen ra hán vào hài như chơi
Cũng giai nhân rót chén mời
Mà sao chẳng được trọn đời oai phong.

Màn nhung che kiếp long đong
Phấn son đắp đổi bụi hồng thế gian
Vùi chôn thân phận cơ hàn
Hư danh một phút trời ban sá gì.

Điểm tô khuôn mặt đen sì
Là tô điểm những sân si hí trường
Phấn thừa xin chớ vấn vương
Trát cho kín mặt ra tuồng nghĩa nhân.
Ninh Bình, 08/01/2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Tuồng đời