29/11/2022 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc Sầu khúc
莫愁曲

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:46

 

Nguyên tác

草生龍坡下,
鴉噪城堞頭。
何人此城裏,
城角栽石榴。
青絲系五馬,
黃金絡雙牛。
白魚駕蓮船,
夜作十里遊。
歸來無人識,
暗上沈香樓。
羅床倚瑤瑟,
殘月傾簾鉤。
今日槿花落,
明朝梧樹秋。
若負平生意,
何名作莫愁。

Phiên âm

Thảo sinh long pha hạ,
Nha táo thành điệp đầu.
Hà nhân thử thành lý,
Thành giác tài thạch lựu.
Thanh ti hệ ngũ mã,
Hoàng kim lạc song ngưu.
Bạch ngư giá liên thuyền,
Dạ tác thập lý du.
Quy lai vô nhân thức,
Ám thượng trầm hương lâu.
La sàng ỷ dao sắt,
Tàn nguyệt khuynh liêm câu.
Kim nhật cẩn hoa lạc,
Minh triêu ngô thụ thu.
Nhược phụ bình sinh ý,
Hà danh tác Mạc Sầu.

Bản dịch của (Không rõ)

Cỏ hóa rồng trên ao
Quạ kêu trên tường cao
Ai người trong thành nội
Trồng thạch lựu góc rào
Tơ xanh buộc năm ngựa
Vàng bạc kéo hai trâu
Cá trắng dẫn thuyền trôi
Đi mười dặm đêm rồi
Trở về không người biết
Bóng tối lầu Trầm Hương
Đàn sắt tựa giường lụa
Trằng tàn nghiêng rèm tương
Hôm nay hoa gạo rụng
Ngày mai lá ngô đồng
Nếu phụ bình sinh ước
Đâu phải Mạc Sầu hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mạc Sầu khúc