04/07/2020 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở ta kỳ 2
有所嗟其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 11:36

 

Nguyên tác

鄂渚濛濛煙雨微,
女郎魂逐暮雲歸。
只應長在漢陽渡,
化作鴛鴦一隻飛。

Phiên âm

Ngạc Chử[1] mông mông yên vũ vi,
Nữ lang hồn trục mộ vân quy.
Chỉ ưng trường tại Hán Dương độ,
Hoá tác uyên ương nhất chích phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa bãi Ngạc khói mờ mờ toả
Hồn nữ lang về bám mây chiều
Bến Hán Dương hồn còn quanh quẩn
Bỏ uyên ương, chim mái bay đi
[1] Tức Ngạc Châu, tên đất, nằm dưới chân núi Hoàng Hạc, Vũ Xương, Hồ Bắc, dọc theo Trường Giang. Thơ "Quá Nam Nhạc nhập Động Đình hồ" 過南岳入洞庭湖 của Đỗ Phủ: "Ngạc Chử phân vân thụ, Hành Sơn dẫn trục lô" 鄂渚分云樹,衡山引舳艫. Từ "Mãn đình phương" 滿庭芳 của Lưu Cơ 劉基 đời Minh: "Khâm hàn Ngạc Chử, Bội lãnh Tiêu Tương" 衾寒鄂渚,佩冷瀟湘.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hữu sở ta kỳ 2