02/07/2022 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn anh đi chợ đã tinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2015 13:36

 

Đồn anh đi chợ đã tinh,
Những chiều đủ nước chảy quanh đường nào?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn anh đi chợ đã tinh