29/05/2024 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin chào

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 06:39

 

Xin chào em tuổi bốn mươi
Luyến lưu chút nữa để rồi xuân đi
Giật mình qua tuổi thơ ngây
Ngày vui chưa trọn bước đi lạc loài
Thương em, từng cánh hoa rơi
Câu thơ ngơ ngẩn giữa đời thực hư

Xin chào em hắt hiu cười
Vui là vui gượng thương người thương ta
Có khi mơ gốc si già
Trăng nghiêng đầu núi biết là chia xa!

Xin chào em cõi người ta
Trăm năm hầu dễ cõi ma cùng đường?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Xin chào