03/02/2023 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi và niềm vui

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:41

 

Tuổi leo thang mái tóc
tự vấn tâm không lùi
cuối đời tươi ánh bạc
"sáng tạo" đạt
niềm vui
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tuổi và niềm vui