28/09/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
潯陽春(元和十二年作)其三-春去

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:11

 

Nguyên tác

一從澤畔為遷客,
兩度江頭送暮春。
白髮更添今日鬢,
青衫不改去年身。
百川未有回流水,
一老終無卻少人。
四十六時三月盡,
送春爭得不殷勤。

Phiên âm

Nhất tòng trạch bạn vi thiên khách,
Lưỡng độ giang đầu tống mộ xuân.
Bạch phát cánh thiêm kim nhật mấn,
Thanh sam bất cải khứ niên thân.
Bách xuyên vị hữu hồi lưu thuỷ,
Nhất lão chung vô khước thiếu nhân.
Tứ thập lục thời tam nguyệt tận,
Tống xuân tranh đắc bất ân cần.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Theo sông làm khách đi đày
Tiễn xuân đầu bến nước nay hai lần
Lại thêm mái tóc trắng ngần
Áo xanh không biến tấm thân năm rồi
Trăm sông chảy, chẳng phản hồi
Tuổi già xộc đến không người thân sơ
Bốn mươi sáu tuổi đời trơ
Tháng ba, lòng rất ơ thờ tiễn xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ