09/12/2021 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rình xem mặt trời

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2006 15:52

 

Sáng mát mẹ phơi áo
Chiếu xế mẹ lấy vào:
Bé sờ áo, hỏi mẹ:
“Nước trên áo đi đâu?”

Mẹ cười chỉ mặt trời:
“Ông Mặt trời uống đấy!”
Bé tin mẹ, hỏi thêm:
“Uống lúc nào không thấy?”

Mẹ cười: “Thấy sao được!
Ông ấy rất khôn nhanh
Vắng người bay xuống uống
Thoáng người, vụt bay lên!”

Hôm sau múc bát nước
Bé để chỗ vắng người
Vào nhà, nấp khe cửa:
Bé rình xem mặt trời!
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Rình xem mặt trời