26/09/2022 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 016
山居百詠其十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:07

 

Nguyên tác

山居卜築隱巖阿,
免得隨流逐世波。
知足安貧常快樂,
木人齊唱太平歌。

Phiên âm

Sơn cư bốc trúc ẩn nham a,
Miễn đắc tuỳ lưu trục thế ba.
Tri túc an bần thường khoái lạc,
Mộc nhân tề xướng thái bình ca.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hang đá gởi tuổi già,
Danh lợi thói đời thân tránh xa,
Biết đủ yên nghèo thường khoái lạc,
Người cây múa hát thái bình ca.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 016