08/08/2020 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ đồng chư hữu chước
月夜同諸友酌

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2018 10:55

 

Nguyên tác

休撥紫檀槽,
且傾黄濁醪。
涼天今得月,
我輩復持螯。
彭蠡一杯大,
匡廬半壁高。
竹林瀟灑地,
應有醉山濤。

Phiên âm

Hưu bát tử đàn tào[1],
Thả khuynh hoang trọc lao[2].
Lương thiên kiêm đắc nguyệt,
Ngã bối phục trì ngao[3].
Bành Lãi[4] nhất bôi đại,
Khuông Lư[5] bán bích cao.
Trúc lâm[6] tiêu sái địa,
Ưng hữu tuý Sơn Đào[7].

Dịch nghĩa

Đừng gảy đàn tỳ bà nữa
Chúng ta hãy uống rượu đi!
Trời mát lại có cả trăng sáng
Hãy uống đi, uống nữa
Hồ Bành Lãi là cái chén lớn
Vách núi Lư Sơn thì cao
Trong trúc lâm sao mà khoáng đạt
Phải có Sơn Đào say

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đừng dạo tỳ bà nữa
Cùng nhau nâng chén nào
Đêm nay thanh có nguyệt
Cử toạ lại cầm ngao
Bành Lãi mặt hồ rộng
Lư Sơn vách núi cao
Trúc Lâm nơi lánh tục
Say phải có Sơn Đào
[1] Đàn tỳ bà làm bằng gỗ tử đàn. Tử đàn còn gọi là cây thanh long, cây hồng. Tào là phím đỡ dây đàn.
[2] Chỉ rượu.
[3] Cầm con cua, cầm càng cua thịt nhiều lại ngon. Tất Trác đời Tấn là người khoáng đạt, từng nói với mọi người: nếu có một cái thuyền lớn, đựng đầy rượu, hai đầu thuyền chất các thức ngon bốn mùa, một tay cầm chén một tay cầm cua, đàn ca uống rượu trên thuyền, như thế thì chúng ta đã là thoả mãn lắm. Cho nên uống rượu cầm cua đã trở thành điển cố cho thú vui khoáng đạt.
[4] Hồ Phiên Dương ở Giang Tây.
[5] Tên khác của Lư Sơn ở Giang Tây.
[6] Các danh sĩ nước Nguỵ là Kê Khang, Nguyễn Tịch,... gồm bảy người chơi với nhau, thường vui chơi thơ rượu trong rừng trúc, gọi là Trúc lâm thất hiền.
[7] Tự Cự Nguyên, một trong Trúc lâm thất hiền, sau này vì làm thượng thư bộ lại cho nhà Tấn, tiến cử Kê Khang ra làm quan, Kê Khang tuyệt giao với Sơn Đào. Hai câu này lấy Sơn Đào để nghĩ đến mình, ý la tuy ra làm quan, song lòng tác giả vẫn hâm mộ nếp sống khoáng đạt của các danh sĩ Trúc lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Nguyệt dạ đồng chư hữu chước