25/07/2021 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấu nữ từ
幼女詞

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2014 10:21

 

Nguyên tác

幼女才六歲,
未知巧與拙。
向夜在堂前,
學人拜新月。

Phiên âm

Ấu nữ tài lục tuế,
Vị tri xảo dữ chuyết.
Hướng dạ tại đường tiền,
Học nhân bái tân nguyệt[1].

Dịch nghĩa

Con gái nhỏ mới lên sáu tuổi,
Chưa biết sẽ khéo léo hay vụng về.
Nhưng ban đêm đứng trước nhà,
Học người lớn van vái trăng non.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con gái vừa sáu tuổi
Chưa biết lẽ thiệt hơn
Trước nhà trong đêm tối
Theo người vái trăng non
Tác giả viết về con gái còn thơ của mình.

[1] Trăng non, trong bài là trăng đêm 7 tháng 7 âm lịch. Theo truyền thuyết, trong đêm này đàn quạ sẽ nối thành cầu qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Nếu hướng về trăng này mà van vái có thể lời cầu xin được đáp ứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Ấu nữ từ