12/06/2024 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:33

 

Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá,
Ai nỡ lòng nào lấy ná bắn chim.
Xứng đôi mà chẳng xứng duyên,
Gái trau phận gái, trai phiền phận trai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai nỡ lòng nào vác sào thọc cá