18/09/2020 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:33

 

Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
Ai nỡ lòng nào lấy ná bắn chim
Xứng đôi mà chẳng xứng duyên
Gái trau phận gái, trai phiền phận trai
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá