29/09/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá tạc

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:08

 

Tĩnh mặc một trời, trời tĩnh mặc
Dưới chân mây gió, gió vờn mây
Qua miền đại định, vui không định
Thạch động, thiền sư tạc bóng gầy!
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Đá tạc