09/08/2020 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thái sơn kỳ 3
遊泰山其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 06:46

 

Nguyên tác

平明登日觀,
舉手開雲關。
精神四飛揚,
如出天地間。
黃河從西來,
窈窕入遠山。
憑崖覽八極,
目盡長空閒。
偶然值青童,
綠髮雙雲鬟。
笑我晚學仙,
蹉跎凋朱顏。
躊躇忽不見,
浩蕩難追攀。

Phiên âm

Bình minh đăng Nhật Quan[1],
Cử thủ khai vân quan.
Tinh thần tứ phi dương,
Như xuất thiên địa gian.
Hoàng hà tòng tây lai,
Yểu điệu nhập viễn san.
Bằng nhai lãm bát cực,
Mục tận trường không nhàn.
Ngẫu nhiên trị thanh đồng[2],
Lục phát song vân hoàn.
Tiếu ngã vãn học tiên,
Sa đà điêu chu nhan.
Trù trừ hốt bất kiến,
Hạo đãng nan truy phan.

Dịch nghĩa

Buổi sáng leo lên ngọn Nhật Quan,
Thấy như đưa tay mở cửa mây.
Tinh thần bay đi khắp bốn hướng,
Như đã ra khỏi cõi trần gian.
Thấy Hoàng Hà từ phía tây chảy tới,
Khoan thai nhập vào dãy núi xa xa.
Dựa vào vách đá ngắm tám phía,
An nhàn giương to mắt nhìn không gian rộng lớn.
Tình cờ thấy có tiên đồng đi tới,
Hai bím tóc xanh như mây.
Chê cười ta học tiên trễ quá,
Lần lữa hoài nên mặt hồng tàn phai rồi.
Đang trù trừ chưa nói gì thì bỗng không thấy gì nữa,
Trong cõi bao la này khó mà theo đuổi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng leo lên ngọn Nhật Quan,
Đưa tay mở cửa vén mây ngàn.
Lòng vui, bốn hướng ta bay khắp,
Như đã ra ngoài cõi thế gian.
Từ phía tây, Hoàng Hà chảy tới,
Xuôi xa nhập dãy núi mơ màng.
Dựa vào vách đá nhìn toàn hướng,
Thấy cả không gian lớn tịnh nhàn.
Bỗng gặp tiên đồng đi tới nơi,
Tóc xanh hai bím tựa mây trời.
Chê cười ta học tiên sao muộn,
Lần lữa nên hồng sắc nhạt phai.
Ta ngập ngừng thì không thấy nữa,
Cõi mênh mông khó kiếm chi này.
Thái sơn là một trong năm ngọn nổi tiếng của dãy núi Thái Hàng nay trong địa phận ba tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc. Thái sơn nằm phía đông, phía tây là Hoa sơn, nam là Hành sơn, bắc là Hằng sơn và Tung sơn ở giữa.

[1] Tên đỉnh núi ở phía đông nam Thái sơn.
[2] Trong bài ám chỉ tiên đồng. Vì Thái sơn nằm ở phía đông. Theo học thuyết ngũ hành, màu của phương đông là màu xanh. Nhi đồng màu xanh tức tiên đồng ở núi Thái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Du Thái sơn kỳ 3