22/10/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giăng cung mà bắn con chim huỳnh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:32

 

Giăng cung mà bắn con chim huỳnh,
Sè lông nó đỡ đạn, trụ mình nó không bay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giăng cung mà bắn con chim huỳnh