24/05/2024 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỗ giá chinh Thuận Hoá kỷ hành - Nhị hà hoàn chu
扈駕征順化紀行-珥河萑舟

Tác giả: Phạm Công Trứ (I) - 范公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 22:01

 

Nguyên tác

聖主方揚吊伐兵,
賒艎先後豎神旌。
臨流炫耀篷檣影,
壓浪喧闐鼓角聲。
扶日從臣慚算略,
乘風志士喜功名。
南溟自此鯨波帖,
江漢湯湯佇告成。

Phiên âm

Thánh chúa phương dương điếu phạt binh,
Xa hoàng tiên hậu thụ thần tinh.
Lâm lưu huyễn diệu bồng tường ảnh,
Áp lãng huyên điền cổ giác thanh.
Phù nhật tòng thần tàm toán lược,
Thừa phong chí sĩ hỷ công danh.
Nam minh tự thử kình ba thiếp,
Giang Hán thang thang trữ cáo thành.

Dịch nghĩa

Chúa đang hùng dũng tiến đánh kẻ có tội,
Thuyền lớn trước sau đều cắm cờ.
Lướt qua nước vẫn rõ bóng hai chèo, cột buồm,
Lan mặt sóng rộn tiếng trống và tiếng tù và.
Bề tôi phò chúa thẹn mình khi giúp mưu lược,
Chí sĩ cưỡi gió mừng rỡ gặp hội công danh.
Hẳn từ đây biển Nam im lặng sóng kình,
Sông Giang sông Hán đang cuồn cuộn chờ báo.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chúa đi dẹp loạn dáng oai hùng,
Thuyền lớn cắm cờ gió thổi tung.
Bóng cột, bóng chèo in mặt nước,
Tiếng tù, tiếng trống rộn trên sông.
Bề tôi giúp chúa lo mưu lược,
Chí sĩ cùng nhau lập chiến công.
Chắc biển từ đây thôi dậy sóng,
Hán, Giang cuồn cuộn đợi tin hồng.
Cuối năm Quý Mùi (1643), chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng cất quân vào Thuận Hoá đánh chúa Nam là Nguyễn Phúc Lan. Cầm quân theo chúa có Tây quận công Trịnh Tạc, Quỳnh Nham công Trịnh Lệ, Hữu thị lang Nguyễn Quang Minh, Tự khanh Phạm Công Trứ, Nguyễn Danh Thọ. Quân đi từ bến sông Nhị hà, ra cửa Thần Phù rồi vào Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Trứ (I) » Hỗ giá chinh Thuận Hoá kỷ hành - Nhị hà hoàn chu