03/12/2022 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ
春夜

Tác giả: Lưu Kiêm - 劉兼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 15:06

 

Nguyên tác

薄薄春雲籠皓月,
杏花滿地堆香雪。
醉垂羅袂依朱欄,
小數玉仙歌未闋。

Phiên âm

Bạc bạc xuân vân lung hạo nguyệt,
Hạnh hoa mãn địa đồi hương tuyết.
Tuý thuỳ la duệ y chu lan,
Tiểu sổ ngọc tiên ca vị khuyết.

Dịch nghĩa

Đám mây mỏng bao trùm vầng trăng sáng,
Hoa hạnh rụng đầy trên mặt đất phủ tuyết toả hương thơm lừng.
Say, tay áo lụa phải vịn vào lan can đỏ,
Còn một số ít tiên ngọc (ca nữ) chưa hát xong.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây mỏng bao quanh trăng sáng ngần
Hoa rơi trên tuyết thoảng hương xuân
Say mèm tay vịn lan can đỏ
Còn ít ca nhân chưa tới lần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Kiêm » Xuân dạ