02/03/2021 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỏ mồi bắt bóng
Le chien qui lâche sa proie pour l’ombre

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2008 09:16

 

Nguyên tác

Chacun se trompe ici-bas :
On voit courir après l’ombre
Tant de fous qu’on n’en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.

Ce chien, voyant sa proie en l’eau représentée,
La quitta pour l’image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d’un coup agitée;
A toute peine il regagna les bords,
Et n’eut ni l’ombre ni le corps.

Bản dịch của Đinh Thị Liêu

Trên đời thật lắm kẻ ngu
Bỏ mồi bắt bóng, chẳng thu được gì
Ngày càng nhiều kẻ điên như thế
Theo thời gian, chẳng kể vì sao
Chuyện người, chuyện chó giống nhau
Như ông Ê-dốp gán vào chuyện xưa

Trong cuộc săn, vịt trời bay bổng
Chó đuổi gần tới mép nước sông
Chợt hiện hình đáy nước mênh mông
Một vịt khác to hơn, bay lượn
Chó mừng quá lao ngay, chẳng ngượng
Bỏ vịt bay muốn vớ con bò
Chó đâu biết nạn bất ngờ
Rơi tòm xuống nước lững lờ sông sâu

Có này thì nọ chớ cầu
Lên bờ nào thấy bóng câu chim trời
Dựa theo truyện của Ésope và Phèdre.
Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Mỹ Thuật, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Bỏ mồi bắt bóng