29/11/2022 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân bắc chinh
從軍北征

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 07:34

 

Nguyên tác

天山雪後海風寒,
橫笛偏吹行路難。
磧裏征人三十萬,
一時回向月明看。

Phiên âm

Thiên Sơn[1] tuyết hậu Hải[2] phong hàn,
Hoành địch thiên xuy "Hành lộ nan".
Thích lý chinh nhân tam thập vạn,
Nhất thì hồi hướng nguyệt minh khan[3].

Dịch nghĩa

Sau tuyết rơi trên Thiên Sơn, gió lạnh từ biển hồ thổi tới,
Ai đang thổi sáo bài "Hành lộ nan".
Ba chục vạn quân nhân đồn trú nơi sa mạc,
Đều quay đầu hướng về phía mặt trăng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió Hồ tê tái tuyết Thiên Sơn
Ngang sáo ngân bài "Hành lộ nan"
Biển cát quân đi ba chục vạn
Quay đầu cùng ngó giữa trăng tràn
Bài này làm khoảng năm 785, lúc tác giả đang phục vụ trong mạc phủ của Đỗ Hy Toàn.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên dãy núi cắt ngang tỉnh Tân Cương, phía nam và phía bắc đều đường tới Tây Vực.
[2] Đây là hồ Thanh Hải. Vùng này cũng có núi Kỳ Liên (gọi là Thiên Sơn) giữa hai tỉnh Thanh Hải và Cam Túc.
[] Tên nhạc khúc có từ đời Hán, đại ý nói đường đời lắm gian nan, cảnh biệt ly nào cũng làm đau lòng người.
[3] Có sách in là "nguyệt trung khan". Do đó đối tượng là mặt trăng (trong khi trăng cùng soi sáng quê làng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Tòng quân bắc chinh