14/06/2024 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông và cháu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/12/2023 22:01

 

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ:
“Cháu khoẻ hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ông và cháu