07/10/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đông Chi thị thu hoài nguyên vận
和東芝氏秋懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 12:14

 

Nguyên tác

窺簾明月半窗垂,
腸斷秋風不忍吹。
十里懷人催曉夢,
一旬臥病有新詩。
可憐落葉填盈壑,
剩喜黃花放滿籬。
青鳥蓬山歸去路,
小春梅信勿棲遲。

Phiên âm

Khuy liêm minh nguyệt bán song thuỳ,
Trường đoạn thu phong bất nhẫn xuy.
Thập lý hoài nhân thôi hiểu mộng,
Nhất tuần ngoạ bệnh hữu tân thi.
Khả liên lạc diệp điền doanh hác,
Thặng hỷ hoàng hoa phóng mãn ly.
Thanh điểu[1] Bồng sơn[2] quy khứ lộ,
Tiểu xuân mai tín vật thê trì.

Dịch nghĩa

Trăng tròn sáng xuyên qua rèm thả lỏng nửa chừng
Gió thu buồn bã thổi nhẹ không dám động mạnh
Nhớ người xa ngoài mười dặm, chập chờn giấc mộng cho tới sáng
Nằm bệnh hơn tuần lễ mới có được thơ mới
Lá rơi lấp đầy ao nước trông thật buồn
Hoa vàng nở rộ tươi còn thắm hàng giậu
Chim xanh bay về hướng núi Bồng
Mùa xuân đã đến, hoa mai đừng chậm nở

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trăng rọi rèm thưa buông nửa song
Gió thu hiu hắt nát tan lòng
Nhớ người xa vắng mơ canh suốt
Nằm bệnh tuần qua thơ mới xong
Lá rụng tàn rơi mờ bóng nước
Hoa vàng muộn nở thắm rào đông
Những mong tin nhạn về phương ấy
Xuân sớm mai đừng chậm trổ bông
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Chim xanh, chỉ sứ giả, thư từ. Sách "Hán Vũ" 漢武 nói rằng Tây Vương Mẫu 西王母 nhờ chim xanh làm sứ giả đi đến trước để báo tin cho Hán Vũ Đế biết rằng Tây Vương Mẫu đến thăm.
[2] Núi Bồng Lai, tương truyền là núi có tiên ở trên biển cả, chỗ ở của tiên. Ở đây chỉ chỗ ở của bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Đông Chi thị thu hoài nguyên vận