01/12/2021 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý Nghiễm “Hoàng cúc phú”
題李儼黃菊賦

Tác giả: Gia Luật Hồng Cơ - 耶律洪基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2018 07:17

 

Nguyên tác

昨日得卿黃菊賦,
碎剪金英填作句。
袖中猶覺有余香,
冷落西風吹不去。

Phiên âm

Tạc nhật đắc khanh hoàng cúc phú,
Toái tiễn kim anh điền tác cú.
Tụ trung do giác hữu dư hương,
Lãnh lạc tây phong xuy bất khứ.

Dịch nghĩa

Hôm qua nhận được bài “Hoàng cúc phú” của khanh
Nghiền nát cánh hoa vàng chắp thành câu
Vẫn ngửi thấy mùi thơm trong tay áo
Gió tây lạnh thổi cũng không đi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhận hoàng cúc phú gửi hôm qua
Cắt chắp thành câu những cánh hoa
Tay áo nghe hương còn vẫn đượm
Gió tây thổi lạnh chẳng phôi pha
Bài này tuyển từ Toàn Liêu văn quyển 2. Lý Nghiễm tự Nhược Tư, người Tích Lân (nay là Bắc Kinh), làm quan ở Liêu, sau được ban họ Gia Luật, ông ham học, làm thơ, đậu tiến sĩ khoảng Hàm Ung đời Đạo Tông. Quan đến khu mật viện sự. Trong Lão học am bút ký của Lục Du chép: “Thừa tướng Liêu là Lý Nghiễm làm bài Hoàng cúc phú dâng chủ là Gia Luật Hồng Cơ, chủ đề thơ vào đàng sau rồi ban cho” là chỉ việc này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Luật Hồng Cơ » Đề Lý Nghiễm “Hoàng cúc phú”